Tatjana Gladilina saab riikliku teenetemärgi

tatjana-gladilinaKolmapäeval, 06.veebruaril allkirjastas president Toomas Hendrik Ilves otsuse anda Eesti Vabariigi 95. aastapäeva eel Eestile osutatud teenete tunnustamiseks 99 inimesele riiklikud teenetemärgid.

Eesti tänab ja tunnustab neid, kes on erinevatel elualadel ilmutanud suurt professionaalsust, leidlikkust, järjekindlust ja mitmel juhul ka vaprust, kirjutas riigipea otsuse eessõnas. Tänatakse neid, kes on teinud rohkem, kui töökohustused seda nõudnuks, kelle pühendumus oma kutsetööle või tegevusele kodukoha hüvanguks on aidanud Eestit muuta suuremaks, paremaks, turvalisemaks.

Teenetemärgi kohaliku elu edendamise eest, millega Eesti tunnustab vabatahtlikke abistajaid, nende vastutustundlikkust ühiskonna ja oma kodukandi vastu, saab ka Eesti Raudtee ametiühingu peausaldusisik Tatjana Gladilina.

Tatjana Gladilina alustas oma tööd 1968 aastal BALTI RAUDTEEL EESTI JAOSKONNA Tallinna teejaoskonna insenerina raudtee ehituse alal. Alates 1978 aastast kuni 2003 aastani jätkas oma tööd Eesti Raudteel Tallinna teejaoskonna kaadriosakonna juhatajana. Alates 2003 kuni tänaseni jätkab oma tööd Eesti Raudteel töötajate esindajana ametiühingu peausaldusisikuna. Tatjana Gladilina on terve elu andnud oma panuse Eesti Raudtee arengusse, efektiivsusele ja ohutusele. 11 aastat panustas oma jõudu töötajate esindamisele, sotsiaaldialoogi arendamisel ja kollektiivsete suhete parandamisel.

Palju õnne talle Eesti Raudteelaste Ametiühingu ja Eesti Raudtee kollektiivi poolt!

TÄHELEPANU!

Eesti Raudteelaste ametiühing VIIB LÄBI
ÜLDKOOSOLEKU AS EVR Cargo töötajale
31.jaanuar 2013 kell 13.00 aadressil:
Tallinn, Tehnika 18 / Tallinna Transpordikool

Üldkoosoleku teema:
  1. Kollektiivlepingu läbirääkimiste ülevaade

  2. Kollektiivlepingu sõlmimise arutelu ja edasimineku otsuse vastuvõtmine

Kutsume kõiki AS EVR Cargo töötajad, kes on töölt vabad, aktiivselt osavõtma üldkoosolekust, sellest sõltub Teie tulevik.Üldkoosolekule on kutsutud AS EVR Cargo juhatuse esimees Ahto Altjõe.

Registreerimine ja lisa info telefonidel 60 16921, 5283619, 5064807 (kuni 30.01.2013)

NB! Üldkoosoleku osajaletele kompenseeritakse sõidu kulud (v.a.takso) vastavalt esitatud piletitele.

Eesti Raudteelaste Ametiühing

INFOLEHT Nr. 1 10.10.2013

Pikaajaliste ja keeruliste läbirääkimiste tulemusena sõlmiti 09.jaanuaaril 2013.a. kaheks aastaks AS Eesti Raudtee ja Eesti Raudteelaste Ametiühingu vaheline kollektiivleping. Raskele olukorrale vaatamata (ettevõtte struktuuri muudatused, kaubaveo ebastabiilsus, remonditööde suur maht), saavutati kompromissne lahendus enamusele arutatud küsimustele. Lõpptulemusena õnnestus säilitada praktiliselt kõik varem kehtinud kollektiivlepingu tingimused: öötundide (40%) , õhtutundide (20%) ja ületundide (1,6) tasustamine, töövahetuste kahekordne tasustamine pühade ajal. On ettenähtud puhkusetoetus, laste vanemale lapsesünnitoetus, Emadepäevatoetus, toetus vanemale lapse esimesse klassi minekul, jõulutoetus ja matusetoetus. On säilinud töötajatele 23 erialadel lisapuhkused tervist kahjustava töö eest ning 34-l erialal lisapuhkus eritingimuste eest. On ettenähtud lisapuhkused tööstaaži eest.

Kollektiivleping reguleerib samuti töösuhete erinevaid tingimusi, töökaitse küsimusi, tööõnnetuste kindlustuse tingimusi jne.

Pooled leppisid kokku vastastikuses koostöös (informeerimist ja konsulteerimist) ettevõtte eriti oluliste muudatuste osas – ettevõtte struktuuri muutmine, töökohtade koondamine, uute tehnoloogiliste protsesside juurutamine jne.

Eriti keerulised läbirääkimised toimusid töötasude osas. Mitmekordne arutelu lõppes kollektiivlepingu sõlmimisel kompromissiga, mille järgi palkade tõus 2% kuni 10% toimub töötajate gruppide lõikes alates 01.jaanuarist 2013.

Lisainformatsioon on kättesaadav ERAÜ-st.

elka-200x269Lugupeetud Eesti Raudteelaste Ametiühingu liikmed!

Soovime Teile Rahulikke jõle ja ilusat uut 2013 aastat!

Lõpeb aasta 2012! Täname Teid selle raske ja olulise töö eest raudtee ettevõtes ja toetuse eest ametiühingu liikumises.

Eesti Raudteelaste Ametiühingu juhatus soovib Teile uueks aastaks head tervist, jõudu ja rahulikku elu!

ERAÜ juhatus

PRESSITEADE

21. september 2012

Raudteelased: õiguskantsler võiks end streigi probleemistikuga paremini kurssi viia

Raudteelaste Ametiühing leiab, et õiguskantsler võiks rohkem tutvuda streigi probleemistikuga, sest küsimus pole tegelikult mitte kolme- või viiepäevases toetusstreigist etteteatamises, vaid sundseisus olevate töötajate viimases abinõus oma õiguste eest seista.

Raudteelaste Ametiühingu esimees Oleg Tšubarov imestas, et kuidas pole viimased 20 aastat olnud toetusstreigi korraldamine põhiseadusega vastuolus ning nüüd, kui paljud tööinimesed on viidud äärmusteni, on järsku vaja muuta seadust, et töötajatel oleks enda õiguste eest veelgi raskem tööandjate ja poliitikute vastu seista.

„Viimati kestis toetusstreigiks valmistumine kaks kuud ning kogu selle aja oli tööandja toimuvast teadlik. Lisaks teatasime ka kuus päeva ette, aga ikkagi leidis tööandja, et ette teatatud on liiga vähe," sõnas Tšubarov ja lisas, et kokkuvõttes on streikimine raske siiski eelkõige töötajatele, mitte tööandjale.

„Tekkinud probleemid tuleb lahendada ning kui anda tööandjatele veelgi rohkem aega streigimurdmisega tegeleda, muutub lahenduse leidmine veelgi keerulisemaks," rääkis Tšubarov ja soovitas õiguskantsleril enam muretseda selle pärast, kuidas kaitsta töötajaid enne ja pärast toetusstreike, sest praktikas on tööandjatel vaba voli töötajaid karistada oma äranägemise järgi, aga töötajatel end kaitsta on raskem.

Siiski peab Tšubarov olulisimaks tõhusaid läbirääkimisi. Ta rõhutas, et alati püütakse jõuda kokkuleppele ilma streigita, aga kui see pole võimalik, tuleb streikida ja seda raudteelased vajadusel ka teevad.

Lähem info:

Raudteelaste Ametiühingu esimees Oleg Tšubarov, telefon 506 4807