Katsed streikijaid hirmutada kukuvad läbi

Ametiühingute Keskliidu pressiteade 6. märts 2012

Esmaspäeval alanud streigilainega kaasnevad katsed streikijaid ja nende toetajaid hirmutada annavad tunnistust, et ametiühingute aktsioonidel on oluline ja tuntav mõju.

„Katsed seada kahtluse alla streigi seaduslikkus või väited, nagu oleks raudtee eluliselt tähtis majandusharu, kus tuleb tagada miinimumteenus, on streikijate psühholoogilise survestamise klassikaline ilming," ütles Ametiühingute Keskliidu esimees Harri Taliga. „See on täiesti alusetu demagoogia, mis taotleb vaid üht eesmärki – vähendada aktsioonide tagajärgi".

Pöördumine seoses toetusstreigiga raudtee sektoris

    Eesti Raudteelaste Ametiühingu üldkoosoleku

OTSUS

Tallinn                                                                                            16 veebruar 2012.a.

      Kolme aasta jooksul on valitsuse tegevus suunatud tööinimese vastu: töölepingu seaduse vastuvõtmine, mis tegi töötajad nõrgemaks pooleks; otsus viia üle töötajate ja tööandjate poolt kogutud töötuskindlustuse makse riigi eelarvese; viiakse läbi haridusreforme, mis on elanikele kahjulikud; samuti soovib valitsus liituda АСТА - ga.

Aktsiaseltsi Eesti Raudtee ja tema tütarettevõtete ning Eesti Raudteelaste Ametiühingu vaheline Kollektiivleping on sõlmitud!

Lae alla! (PDF, 13Mb)