Eesti Raudteelaste Ametiühingu üldkoosoleku

OTSUS

Tallinn                                                                                            16 veebruar 2012.a.

      Kolme aasta jooksul on valitsuse tegevus suunatud tööinimese vastu: töölepingu seaduse vastuvõtmine, mis tegi töötajad nõrgemaks pooleks; otsus viia üle töötajate ja tööandjate poolt kogutud töötuskindlustuse makse riigi eelarvese; viiakse läbi haridusreforme, mis on elanikele kahjulikud; samuti soovib valitsus liituda АСТА - ga.

 Täna soovib valitsus kiiremas korras  muuta kollektiivlepingu seadust, millega sekkub töösuhetesse  ettevõtetes eelistades tööandjate huve.

Põhiline muudatus, mida valitsus soovib teha on muuta paragrahvi 11 lõiget 5  kehtivas seaduses, et saavutada eesmärk tähtajatu kollektiivlepingu muutumiseks tähtajaliseks.

Tööandja saab õiguse kollektiivleping ühepoolselt üles öelda teavitades sellest ametiühingut ette 3 kuud. Sellest tingituna kaotavad töötajad kollektiivlepingus kokkulepitud soodustused – tingimused.

   Eesti Ametiühingute Keskliit edastas  7.02.2012.a. kompromissettepanekud Riigikogu õiguskomisjonile, kuid nende ettepanekutega ei  arvestatud.

Oleme pandud fakti ette: kas neelame järjekordselt alla valitsuse poolse meid alandava tegevuse või hakkame lõpuks seisma oma õiguste eest ning kaitseme töötajate huve.

Vastavalt eeltoodud informatsioonile Eesti Raudteelaste Ametiühingu üldkoosolek

OTSUSTAB :

 1. Toetada Eesti Ametiühingute Keskliidu otsust Üldstreigi korraldamise osas  ning raudtee sektoris läbi viia toetusstreik.

2. Kutsuda üles kõiki raudteelasi liituma protesti aktsioonidega ja aktiivselt  osaleda toetusstreigis

3. Määrata streigi juhiks Eesti Raudteelaste Ametiühingu esimees Oleg Tšubarov

4.  Volitada ERAÜ juhatust:                                                                                                                                                       

     4-1 Kinnitama toetusstreigi komitee koosseis

     4-2 Kinnitama toetusstreigi reglement

    

 5. Anda toetusstreigi komiteele õigus määrata ja välja  kuulutada toetusstreigi päev, kellaaeg  ning toetusstreigi ajaline kestvus.