INFOLEHT nr 5

Tallinn, 17. september 2014

 Eesti Raudteelaste Ametiühing võttis vastu oma ridadesse uue osakonna

Kampaania algas 2013 aasta oktoobrikuu teisel poolel. Tol hetkel oli ERAÜ nimekirjas kolm inimest, kes töötasid Leonhard Weiss RTE AS-s. Ülejäänud firma töötajatest esialgu informatsioon puudus.  Informatsiooni kogumiseks ja inimeste usalduse võitmiseks oli vaja palju aega. Esiteks, ametiühingu asutamise katse ettevõttes oli tehtud eelnevalt, vaid tööandja surve tõttu see ei õnnestatud. Teiseks, tekkis keerukas olukord inimestega kokkusaamisteks – töötegemise kohad ja töötajate elukohad on laiali paisatud üle Eesti, paljud brigaadid töötavad välismaal. Inimeste ametiühingusse värbamise kõige suuremad saavutused olid tehtud 2014 aasta alguses, kui inimestel peale telefoni teel suhtlemist, tekkis huvi kohtumiste vastu. Sel perioodil oli tööhõive firmas madalam.

Leonhard Weiss RTE AS-i ametiühingu asutamiskoosolek toimus 31.05.2014.a.: ametiühingu osakonna formeerimine, usaldusisiku ja osakonna juhatuse valimine. Toimus Leonhard Weiss RTE AS-i juhtkonnaga kaks kohtumist. Esimesest kohtumises võttis osa kolm tööandja esindajat, ERAÜ esimees ja valitud usaldusisik. Teise kohtumise käigus oli planeeritud töötajate üldprobleemide arutamine ja organisatsiooni võimalused probleemide lahendamisel. Teise kohtumise lõpptulemuseks oli suulise kokkulepe saavutamine, kus Leonhard Weiss RTE AS kinnitas, et ei hakka takistama ettevõte ametiühingu organisatsiooni arengut ning näeb organisatsioonis uut ja kindlat sotsiaalpartnerit.

12.07.2014.a. toimus teine Leonhard Weiss RTE AÜ gruppi üldkoosolek. Otsustati läbi viia uus hääletamine Leonhard Weiss RTE AÜ usaldusisiku valimiseks. Mihhail Pavlov oli valitud osakonna usaldusisikuks häälte enamusega.

Hetkel osakonnas on 38 liiget. Osakonna töös kavatsetakse keskenduda teiste töötajate ametiühingusse värbamisele ning kollektiivis olemasolevate probleemide lahendamisele. Määratud plaanide elluviimiseks oli tehtud pöördumine osakonna liikmete poole üleskutsega igal liikmel aktiivselt osaleda võtluses oma õiguste eest.

ERAÜ juhatus