15. USALDUSISIK

15.1. Usaldusisik valitakse osakonna liikmete poolt ja hulgast ning ta esindab liikmeid osakonna tasandil ja nimel suhetes Tööandjaga. Usaldusisik on ühtlasi ka osakonna juhatuse esimees.

15.2. Usaldusisiku volituste aeg on kaks kuni neli aastat.

15.3. Usaldusisiku õigused ja kohustused tulenevad Usaldusisiku seadusest, Kollektiivlepingute seadusest ja teistest Eesti Vabariigi normatiivaktidest, samuti käesolevast põhikirjast, ERAÜ konverentsi, juhatuse ning osakonna üldkoosoleku (konverentsi) ja juhatuse otsustest.